General information
Common characteristics
Applications
Product groups

Metallocene PE

Là loại nhựa đặc biệt dùng trong sản xuất các mã PE.
https://adonggroup.jamstack.vn/static/image_339.png
Common characteristics
Dùng metallocene có tác dụng: Tăng khả năng in ấn rõ nét, tăng độ bóng và sang của sản phẩm, tăng độ dẻo dai và chất lượng sản phẩm. Tăng chất lượng đường dán.
SPECIAL CHARACTERISTICS
Tăng khả năng in ấn rõ nét
Tăng độ bóng, sang của sản phẩm
Tăng độ dẻo dai và chất lượng sản phẩm
Tăng chất lượng đường dán
https://adonggroup.jamstack.vn/static/Rectangle 18316-min.jpg
Applications
Màng phủ nông nghiệp
Màng phủ nông nghiệp
Bao bì thực phẩm
Bao bì thực phẩm
Túi đựng rác cao cấp
Túi đựng rác cao cấp
/images/product/flower.png
Find out more about plastic resin
Search
/images/product/flower-shape.png
/images/product/flower-shape.png