General information
Common characteristics
Applications
Product groups

LLDPE

Polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE) là một tuyến tính đáng kể polymer (polyethylene), với số lượng đáng kể các chi nhánh ngắn, thường được thực hiện bằng copolyme của ethylene với chuỗi dài hơn olefin.
https://adonggroup.jamstack.vn/static/image_339.png
Common characteristics
Sản phẩm LLDPE không độc hại, không vị, không mùi và có các hạt màu trắng sữa. So với LDPE, nó có ưu điểm sức mạnh cao, dẻo dai tốt, độ cứng cao, khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh. Nó cũng có tính chống chịu tốt về môi trường, nứt, chống rạn nứt và chống lại axit, kiềm, dung môi hữu cơ.
SPECIAL CHARACTERISTICS
Ưu điểm sức mạnh cao, dẻo dai tốt
Độ cứng cao, khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh
Tính chống chịu tốt về môi trường (rạn, nứt)
Chống lại axit, kiềm, dung môi hữu cơ
https://adonggroup.jamstack.vn/static/Rectangle 18316-min.jpg
Applications
Sản xuất bồn nước nhựa
Sản xuất bồn nước nhựa
Ép màng đóng gói, băng keo, dây cáp điện, màng thành phẩm
Ép màng đóng gói, băng keo, dây cáp điện, màng thành phẩm
Ép thổi nhựa dùng làm bình chứa, chai, lọ
Ép thổi nhựa dùng làm bình chứa, chai, lọ
/images/product/flower.png
Find out more about plastic resin
Search
/images/product/flower-shape.png
/images/product/flower-shape.png