Bông hoa

Triết lý kinh doanh

Banner hoa trên nền xanh
Tâm sáng dẫn đường
Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn, hay trong giai đoạn Công ty gặp sóng gió, chữ Tâm như ánh mặt trời dẫn lối, soi sáng hướng đi mà Á Đông đã chọn
NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA NHÂN VIÊN
NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA NHÂN VIÊN
Thành phố
Giá trị cốt lõi
Chúng tôi tin rằng yếu tố nòng cốt của mỗi doanh nghiệp cần được thể hiện xuyên suốt quá trình hình
thành và phát triển. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thái độ và hành vi của Á Đông đều xoay quanh 4 giá trị
Chính trực
Chính trực
Minh bạch, liêm chính trong
giao dịch và ứng xử với khách
hàng, đối tác, nhân viên.
/images/missionvision/shape-core-value.jpg
Uy tín
Uy tín
Cam kết mang đến những sản
phẩm chất lượng, rõ ràng về
nguồn gốc xuất xứ.
/images/missionvision/shape-core-value.jpg
Trách nhiệm
Trách nhiệm
Quan tâm đến đời sống của
nhân viên, gắn kết với
cộng đồng xã hội.
/images/missionvision/shape-core-value.jpg
Sáng tạo
Sáng tạo
Không ngừng đổi mới quy trình
vận hành nội bộ, cải tiến nâng
cao chất lượng sản phẩm.
/images/missionvision/shape-core-value.jpg
/images/missionvision/shape.jpg
Lấy nhân viên làm
trung tâm
Chúng tôi hướng tới sự tìm kiếm hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho đội ngũ nhân viên thông qua việc tạo môi trường làm việc thân thiện; chính sách phúc lợi tốt; được quan tâm, chia sẻ và phát triển bản thân.
Á Đông Group
Tư vấn dịch vụ
/images/missionvision/bg-win-win.png
flower icon
Mang lại niềm tin yêu với đối tác và khách hàng
Trong các mối quan hệ hợp tác, chúng tôi hướng tới sự hài hòa lợi ích, chia sẻ và thiếp lập giá trị bền vững.
background leaf left
background leaf right
Chú trọng phát triển
nguồn nhân lực
Á Đông chú tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo cũng như đảm bảo công bằng, tôn trọng, đãi ngộ thỏa đáng cho toàn thể nhân viên.
staff
KẾT NỐI VỚI Á ĐÔNG
Trò chuyện cùng Á Đông ADG để tìm hiểu chi tiết về cơ hội hợp tác.
Liên hệ ngay