Bung nở - Hình ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện

Đền ơn tiếp nối

/images/journey/bg-support.jpg
Tiêu chí
hoạt động
Khi ai đó giúp bạn, cách bạn trả ơn tốt nhất là hãy tiếp tục giúp đỡ người khác, và người đó cũng sẽ trả ơn bạn bằng cách tương tự. Cứ như thế, lòng tốt và sự tử tế sẽ được nhân bản và tiếp nối. Giống như trong câu chuyện "hạt thóc trên bàn cờ", chúng tôi nuôi dưỡng từng mầm gieo, và mơ ước về một rừng cây trong tương lai.
phát gạo cho bà con
Đội ngũ của chúng tôi
Ngập lụt
Phát gạo trẻ em
Nhà tình thương
/images/journey/bg-journey.png
Nhân bản giá trị
Giúp đỡ người yếu thế
Giúp đỡ người yếu thế
Là những hoàn cảnh khó khăn, những nơi bị thiên tai, vùng sâu vùng xa... nơi mà các phương tiện truyền thông chưa tiếp cận.
Tiếp bước đến trường
Tiếp bước đến trường
Chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho những em nhỏ cần điều kiện để học hành, đó có thể là: những suất học bổng, xe đạp, thư viện sách…
Trao cơ hội cho người xứng đáng
Trao cơ hội cho người xứng đáng
Ngay cả những người có năng lực, nếu được giúp đỡ & trao cơ hội phát triển, đây sẽ là nhân tố "NHẬN ĐỂ CHO" với cấp số nhân.