Giới thiệu chung
Đặc tính chung
Ứng dụng
Nhóm sản phẩm

PP Thổi

PP Blow (Thổi) là một loại Homo Polypropylên(Homo-Pp)
https://adonggroup.jamstack.vn/static/image_339.png
ĐẶC TÍNH CHUNG
Với chỉ số dòng chảy thấp, sử dụng trong ép đùn, thổi đùn, đùn tấm.
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
Độ bền cơ học cao
Dễ bị xé rách
Độ bóng bề mặt cao
Khi cháy cho dòng chảy dẻo
https://adonggroup.jamstack.vn/static/Rectangle 18316-min.jpg
ỨNG DỤNG
Thổi chai
Thổi chai
Khay đựng thực phẩm
Khay đựng thực phẩm
Tấm nhựa, dây nhựa
Tấm nhựa, dây nhựa
/images/product/flower.png
TRA CỨU SẢN PHẨM
Tìm kiếm
/images/product/flower-shape.png
/images/product/flower-shape.png