Chia sẻ

LDPE HP4024WN

Mã sản phẩm
LDPE HP4024WN
Chỉ số nóng chảy (MI:)
4.0'
Nhóm VTHH
LDPE FILM
Nhà sản xuất
SABIC
Xuất xứ
Ả Rập
Công dụng
Tráng màng
Mã thay thế
LDPE 2426K
Các sản phẩm liên quan
Các sản phẩm thay thế