Chia sẻ

GPPS 525

Mã sản phẩm
GPPS 525
Chỉ số nóng chảy (MI:)
8.9
Nhóm VTHH
GPPS
Công dụng
Túi đựng thực phẩm, Đồ chơi trẻ em
Các sản phẩm liên quan