flower icon

Không ngừng phát triển bền vững nguồn nhân lực

banner policy
Á Đông tạo môi trường làm việc thoải mái, đầy đủ trang thiết bị tác nghiệp và cảm thấy được chào đón. Bên cạnh đó, chúng tôi sẵn sàng mở ra ra cơ hội thăng tiến cho những cá nhân có năng lực, hoài bão.
shape line
shape line
staff
Nơi quy tụ Tâm - Trí - Đức
Không ngừng xây dựng những hoạt động, chương trình thực tế, giúp mỗi nhân sự tìm được định hướng đúng đắn trong công việc và cuộc sống.
flower icon
Khai phá giá trị bản thân
Không ngừng xây dựng những hoạt động, chương trình thực tế, giúp mỗi nhân sự tìm được định hướng đúng đắn trong công việc và cuộc sống.
Nâng cao chất lượng cuộc sống
Chú trọng đến nâng tầm chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của từng nhân viên thông qua các chính sách phát triển người thân, gia đình.
Chính sách phúc lợi đa dạng
Ban hành các gói chính sách phúc lợi đa dạng như chăm lo đời sống, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, du lịch, nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
Công bằng, tôn trọng, khuyến khích
Xây dựng môi trường làm việc công bằng, đảm bảo sự tôn trọng cho người lao động, đồng thời tri ân những nhân sự có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc.
staff
Gia nhập đội ngũ Á Đông?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Turpis id mattis viverra pellentesque bibendum consequat dictum.
Xem vị trí đang tuyển